Ba trường hợp đặc biệt được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Theo quy định, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ, các thí sinh bắt buộc phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn thi THPT quốc gia.Những trường hợp đặc biệt được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Những trường hợp được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cụ thể theo quy định, có 3 trường hợp được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia, gồm:


Theo dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho kỳ thi năm 2020, có ba trường hợp học sinh được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.


Trường hợp 1: Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc khu vực các môn văn hóa với yêu cầu được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12 và có kết quả xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm tốt, học lực từ khá trở lên, có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Trường hợp thứ hai: Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và có kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ trung bình trở lên;Trường hợp thí sinh khuyết tật nặng được miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia


Trường hợp thứ ba: Thí sinh khuyết tật nặng được miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


Theo tin tức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn chia sẻ: Dựa trên quy chế ban hành THPT quốc gia, ngoài các thí sinh trên thì miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT đối với các đối tượng khuyết tật như sau:


– Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;


– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;


– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
Điều kiện để thí sinh khuyết tật nặng cũng được miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia là:


– Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung:
+ Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;
+ Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.


– Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung:
+ Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT;
+ Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.


– Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:
+ Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;
+ Có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.


Theo quy định trên, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng có đủ các điều kiện theo quy định được miễn thi tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.


Thí sinh trong diện được miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 cần chuẩn bị hồ sơ để nộp về trường trung học phổ thông nơi mình học để được hưởng chế độ ưu tiên.