Bác sĩ Y học cổ truyền được bổ sung phạm vi chuyên môn

Theo công văn số số 4018/BYT-YDCT được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký ban hành thì Bác sĩ Y học cổ truyền được bổ sung phạm vi chuyên môn.


Bác sĩ Y học cổ truyền được bổ sung phạm vi chuyên môn

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thàn phố trực thuộc Trung ương tiếp tục bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khác cho bác sĩ YHCT theo quy định.


Riêng đối với một số chuyên ngành Ngoại, Sản, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Phẫu thuật thẩm mỹ, Gây mê hồi sức thì tạm dừng cấp bổ sung chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.


Giữ nguyên đối với các trường hợp đã cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế về giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định Luật Khám Chữa bệnh và Nghị định của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh.Theo công văn, bác sĩ Y học cổ truyền đã có chứng chỉ hành nghề với phạm vi chuyên môn là khám bệnh chữa bệnh bằng YHCT thì được thực hiện kỹ thuật khác ngoài chuyên ngành YHCT sau khi có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh cho phép thực hiện bằng văn bản mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chưng chỉ hành nghề theo quy định.


Đối với các Trường Đại học Y, Dược và các cơ sở khám chữa bệnh có mã số đào tạo thực hiện việc tiếp nhận đào tạo kỹ thuật chuyên ngành, phạm vi chuyên môn về y học hiện đại cho bác sĩ YHCT đã có chứng chỉ hành nghề YHCT để đảm bảo kết hợp YHCT với Y học hiện đại trong cơ sở khám chữa bệnh theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển nền Đông Y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030...

Xét tuyển trực tuyến