Cách tải phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển chính xác nhất

“Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học; Cao đẳng ngành GDMN” bao gồm 2 mẫu phiếu giúp điều chỉnh về nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học; Cao đẳng năm 2020.

Mẫu “Phiếu điều chỉnh nguyện vọng”

Mẫu “Phiếu điều chỉnh nguyện vọng”

Thời gian điều chỉnh bằng Phiếu: Từ Từ 8 giờ 00 ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 29/9


Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 cách điều chỉnh nguyện vọng: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT


Thí sinh nộp hồ sơ hồi tháng 6 ở đâu thì lên đó mua phiếu và thực hiện điều chỉnh rồi nộp luôn tại đó. Hoặc, bạn cũng có thể tải phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT số 1, số 2 theo địa chỉ sau:“Phiếu Điều Chỉnh Nguyện Vọng


  • Điền đầy đủ thông tin và thống nhất giữa Phiếu số 1, Phiếu số 2 (nội dung hướng dẫn điền phiếu kèm theo phiếu). Phải điền đầy đủ, rõ ràng tất cả các NVĐKXT.

  • Đến ĐTN để nộp phiếu số 1 để cán bộ máy tính tại ĐTN cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. ĐTN xác nhận phiếu số 2 để thí sinh lưu (Nội dung Phiếu số 2 phải giống Phiếu số 1).


Lưu ý:


- Thí sinh khi đến ĐTN để điều chỉnh NVĐKXT phải đem theo CMND và Phiếu đăng ký dự thi số 2 (để có cơ sở điền và kiểm tra Phiếu điều chỉnh NVĐKXT).


- Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường ĐKXT (theo đề án tuyển sinh của trường trên Cổng thông tin tuyển sinh).


- Thí sinh có thể điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có).


- Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký lúc đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.


Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp