Chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm tăng mạnh kỳ tuyển sinh 2020

So với năm trước, năm nay, chỉ tiêu đào tạo sư phạm tăng mạnh ở nhiều trường, có ngành tăng trên 5 lần. Mùa tuyển sinh năm nay, Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu cho các trường sư phạm tăng 51% so với năm 2019.So với năm 2019 năm nay chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm tăng mạnh

Có ngành tăng trên 5 lần

Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2020 cũng đang tới gần rồi, năm nay riêng ngành sư phạm có số lượng thí sinh tăng đột biến so với những năm trước.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã hoàn tất việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường có đào tạo giáo viên (GV - ngành sư phạm - SP) dựa trên thông tin đăng ký của các trường. Theo quy định, chỉ tiêu tuyển sinh SP của các trường ĐH, CĐ sẽ do Bộ GD-ĐT giao dựa trên năng lực đào tạo của trường và nhu cầu GV của địa phương. So với năm ngoái, chỉ tiêu nhiều trường và nhiều ngành tăng khá nhiều.


Tại Trường ĐH SP TP.HCM, so với năm ngoái, chỉ tiêu năm nay tăng hơn 1.000 (năm nay 5.313 chỉ tiêu). Trong số này, nhiều ngành tăng mạnh như: giáo dục thể chất từ 60 lên 109, SP tin từ 80 lên 120… Nhiều ngành tăng gấp 2 - 3 lần so với năm ngoái như: giáo dục đặc biệt từ 45 lên 113, giáo dục chính trị từ 50 lên 118, SP toán từ 120 lên 201, SP hóa học từ 50 lên 145, SP sinh từ 50 lên 123, SP lịch sử 50 lên 108, SP tiếng Trung từ 30 lên 136… Đáng chú ý, có ngành tăng trên 5 lần so với năm trước đó như SP tiếng Pháp từ 30 lên 172.

Tăng chỉ tiêu không đồng nhất

Theo các Giảng viên của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết: Chỉ tiêu được xác định trên năng lực và điều kiện đảm bảo chất lượng của các trường. Những năm gần đây, nhiều trường sư phạm được tăng cường đầu tư, do đó năng lực đào tạo cũng được tăng cao.


Bộ GD&ĐT cũng tính toán phương án bù đắp chỉ tiêu cho một số trường có tỷ lệ sàng lọc đáng kể giữa đầu vào và đầu ra.


Số lượng thí sinh ra trường thấp hơn lúc nhập học cho thấy đã có sự sàng lọc, cạnh tranh về chất lượng trong quá trình đào tạo. Do đó, khi tính toán chỉ tiêu cho những trường này, Bộ đã có bổ sung tỷ lệ sinh viên đã bị sàng lọc hàng năm.Chỉ tiêu ngành Xư phạm tăng giảm không đồng nhất giữa các trường

Nguyên tắc tăng chỉ tiêu nhóm ngành giáo viên giữa các trường

Việc chỉ tiêu tăng giảm không đồng nhất giữa các trường là do năm 2019 tổng số thí sinh trúng tuyển đạt 53,90% so với số chỉ tiêu được giao và có sự chênh lệnh về tỷ lệ trúng tuyển giữa các cơ sở.


Có những trường, nhất là cao đẳng, hầu như không tuyển được quá 50%, nhưng bên cạnh đó, có những cơ sở đào tạo tuyển được từ 77-98%.


Đáng chú ý, tỷ lệ trường tuyển cao chủ yếu rơi vào nhóm trường lớn, có bề dày lịch sử đào tạo sư phạm và được giao nhiều chỉ tiêu.


Đồng thời, Bộ GD&ĐT còn căn cứ vào nguyên tắc: Nếu chỉ tiêu do trường xác định dựa trên cơ sở năng lực đào tạo nhỏ hơn nhu cầu của địa phương thì giao chỉ tiêu theo đề xuất của trường; nếu chỉ tiêu do trường xác định lớn hơn nhu cầu của địa phương sẽ giao chỉ tiêu theo ngành và trình độ theo đề xuất của địa phương.


Có thể thấy, nhu cầu của thực tế vẫn là yếu tố quyết định việc tăng giảm chỉ tiêu của cả khối trường sư phạm nói chung và từng cơ sở đào tạo nói riêng.Những trường năm trước tuyển sinh tốt, hoàn thành kiểm định sẽ có lợi thế hơn khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm nay.


Bộ GD&ĐT đang tiến hành quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở GDĐH, trong đó có mạng lưới các trường sư phạm. Do vậy, trong thời gian tới, việc phân bổ chỉ tiêu, vấn đề thừa thiếu giáo viên cũng như công tác đảm bảo chất lượng đào tạo sẽ từng bước được giải quyết căn cơ và hiệu quả.