Chỉ tiêu tuyển sinh nữ vào các trường Quân đội năm 2020

Nội dung chính

Thể theo đông đảo học sinh lớp 12 có nguyện vọng xét tuyển vào các trường quân đội năm 2020, ban biên tập Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cập nhật số chỉ tiêu tuyển sinh nữ vào các trường quân đội năm 2020.Học viên của một trường Quân đội


Theo quy định được Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc Phòng công bố, đối tượng được đăng ký dự tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội, quy định như sau:


1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm 2020); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm 2020).


2. Nam thanh niên ngoài Quân đội, kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế).


3. Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân được đăng ký dự tuyển vào: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự và Học viện Hậu cần.


Dựa theo quy định trên thì phương án tuyển sinh Quân đội năm 2020 vẫn có số lượng chỉ tiêu tuyển sinh đối với nữ giới theo điều 3 quy định trên. Các em học sinh nữ lớp 12 hoặc các em có nguyện vọng vào quân đội vui lòng sơ tuyển. Chỉ tiêu cụ thể của các ngành các trường được cập nhật dưới đây.Theo Quy định của Bộ Quốc phòng, chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ như sau:


- Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự;


- Tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự;


- Tuyển không quá 10% chỉ tiêu đào tạo ngành Tài chính vào đào tạo ngành Tài chính tại Học viện Hậu cần.


Đối với các ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành tuyển ít nhất 2 thí sinh.


Với các thắc mắc khác về tuyển sinh quân đội năm 2020, các em có thể gửi trực tiếp về ban biên tập cũng có thể để lại bình luận câu hỏi dưới bài viết để ban biên tập biên soạn về trả lời các em. Ngoài ra các em có thể tiếp cận để tìm câu trả lời dựa trên Tài liệu hỏi - đáp về tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2020 được Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng công bố.


Theo quy định, từ ngày 01/3 đến 25/5/2020, Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức sơ tuyển cho các em có nguyện vọng dự tuyển vào các trường Quân đội.


Thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt, Đợt 1 vào tuần 4 tháng 4/2020; Đợt 2 vào tuần 2 tháng 5/2020. Sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (25/5/2020), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.


Trường Cao đẳng Dược Sài gòn tổng hợp.