Công bố cách tính điểm tốt nghiệp năm 2020

Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp năm nay quy định tổng điểm thi của các môn thi xét tốt nghiệp sẽ chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp. Ảnh minh họa. Học sinh tham gia thi tốt nghiệp năm 2019

Công bố cách tính điểm tốt nghiệp năm 2020

Ngày 20/5, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được giao cho các địa phương tổ chức và thực hiện, sẽ có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).


Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thí sinh giáo dục trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.


Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.


Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tốt nghiệp Trung cấp (thí sinh tự do) tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.


Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.


Thời gian làm bài thi Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.


Điểm bài thi của thí sinh được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.


Công thức tính điểm xét tốt nghiệp như sau: 

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.


Cũng theo Dự thảo, một điểm đáng lưu ý là nếu như các năm trước, 50% cán bộ coi thi là giảng viên, chuyên viên các phòng, ban của trường đại học, cao đẳng thì năm nay, thành phần coi thi gồm: trưởng ban do lãnh đạo hội đồng thi kiêm nhiệm; phó trưởng ban thường trực là lãnh đạo Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo phòng quản lý thi của Sở GD&ĐT, các phó trưởng ban khác là lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo một số phòng thuộc Sở GD&ĐT và hiệu trưởng trường phổ thông; ủy viên, thư ký là lãnh đạo, chuyên viên các phòng của Sở GD&ĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông. Tương tự, thành viên của các ban chấm thi tự luận và trắc nghiệm đều là các lãnh đạo, cán bộ của Sở GD&ĐT và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.


Sắp tới Bộ GD&ĐT cũng sẽ công bố hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học Cao đẳng để các em học sinh có thể đăng ký và hoàn thiện hồ sơ năm nay.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay mục đích chính là để xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, năm nay Bộ cũng sẽ thực hiện giao cho các địa phương tổ chức và thực hiện. Do đó các trường Đại học cũng sẽ không tiến hành giám sát và coi thi như các năm trước. Người đứng đầu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải chịu trách nhiệm về việc thi cử nếu để ra sai sót hoặc gian lận thi cử…

Cũng thông tin thêm năm nay nhiều trường Đại học Cao đẳng vẫn tiếp tục sử dụng điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 để làm căn cứ xét tuyển vào các ngành đào tạo Đại học Cao đẳng.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp.