Đại học Mở TP HCM tuyển sinh theo ba phương thức năm học 2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020. Với các phương thức: xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường THPT, xét học bạ và xét tuyển dựa vào điểm tú tài quốc tế (IB)Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh năm 2020

CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM

Xét tuyển thẳng học sinh giỏi trong kì tuyển sinh năm 2020

Theo thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết các đối tượng:


 • Học sinh giỏi các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc trường đại học, trực thuộc tỉnh thành phố trên toàn quốc.

 • Học sinh giỏi các trường THPT ngoài các trường chuyên, năng khiếu trên toàn quốc.


Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.


Điều kiện đăng ký:


 • Tốt nghiệp THPT năm 2020;

 • Có hạnh kiểm tốt 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;

 • Kết quả học lực 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt loại giỏi.

 • Điểm trung bình (TB) của các môn học của 2 năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 7,0.

 • Học sinh được đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành duy nhất trong tất cả các ngành đào tạo năm 2020 của Trường ĐH Mở TP HCM.


Học bổng:


Học sinh Giỏi các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2020. Trường hợp trúng tuyển nhập học sẽ được nhận học bổng toàn phần 4 năm chính khóa theo quy định của Trường ĐH Mở TP HCM.


Học sinh giỏi ngoài các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2020: Trường hợp trúng tuyển nhập học sẽ được nhận cơ hội nhận học bổng toàn phần 04 năm chính khóa trong trường hợp đối tượng (1) nhập học không đủ chỉ tiêu hoặc nhận học bổng toàn phần 01 năm chính khóa theo quy định của Trường ĐH Mở TP HCM.Lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh năm 2019

Phương thức xét tuyển theo kết quả 3 năm THPT:

Theo thông tin tuyển sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 cho biết:


 • Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) các môn học ở THPT;

 • Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 2 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

 • Thí sinh được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

 • Thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp có môn Ngoại ngữ.

 • Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐĐKXT, điểm sàn) là tổng điểm trung bình môn học 5 học kỳ trong tổ hợp xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên):


+ Phải đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học;
+ Các ngành còn lại từ 20,00 điểm trở lên. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển được xác định như sau:

Xét tuyển dựa vào điểm tú tài quốc tế (IB):


 • Đối với người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

 • Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

 • Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 26,0 điểm trở lên.


Ưu tiên xét tuyển thẳng theo phương thức kết quả học tập các môn học ở THPT (Học bạ):


Học sinh phải đạt được các yêu cầu sau:


 • Đủ điều kiện xét tuyển theo Mức nhận hồ sơ xét tuyển (ĐĐKXT, điểm sàn)

 • Đạt điểm IELTS (hoặc các chứng chỉ khác có mức điểm quy đổi tương đương):


+ Các ngành Ngôn ngữ: IELTS từ 6.0;
+ Các ngành còn lại: IELTS từ 5.5.


 • Học sinh được đăng ký xét tuyển vào một ngành duy nhất trong tất cả các ngành đào tạo năm 2020 của Trường ĐH Mở TP HCM.