Danh sách các trường đại học tại phía nam xét tuyển học bạ THPT 2022

Xét kết quả học bạ là phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT theo tổ hợp môn. Dưới đây là danh sách cách trường đại học tại phía nam xét tuyển học bạ THPT 2022

thi-sinh-du-thi-thpt-1

Lưu ý dưới đây là danh sách được ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cập nhật mới nhất ngày 07/03/2022.

Danh sách các trường đại học tại phía nam xét tuyển học bạ THPT 2022

1. Đại học Kinh tế TPHCM: Thí sinh có điểm trung bình tổ hợp môn A00, A01, D01 và D07 đạt từ 6. 5 trở lên trong 5 kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) chương trình THPT. Từ 15/3/2022 đến 29/4/2022

2. Đại học Yersin Đà Lạt: Thí sinh lựa chọn một trong những hình thức sau:

· HB1: Sử dụng Điểm trung bình kết quả học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 để xét tuyển. Tổng ĐTB của 3 học kỳ đạt 17. 0đ trở lên.

· HB2: ĐTB của năm lớp 12 đạt 6. 0 trở lên.

· HB3: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 17. 0đ trở lên. Trong đó, ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất đạt 12. 0đ trở lên (đối với khối V00, H01).

Ngành Điều dưỡng xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; ngành Dược học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

3. Đại học Nông Lâm TP HCM Tại cơ sở chính: Chỉ xét tuyển dựa trên điểm trung bình 05 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12). Điểm trung bình của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6,00 điểm trở lên.

Tại hai Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận:

· Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 05 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12) có tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5,00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó).

· Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 và 2021: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 06 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 2 năm lớp 12)có tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5,00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó).

4. Đại học Việt Đức:

· Tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam trong năm tuyển sinh

· Thỏa mãn yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào của VGU

· Điểm trung bình các môn (điểm tổng kết) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đều phải đạt ít nhất 7,0

· Tổng điểm trung bình theo trọng số của 6 môn học Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (theo học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt ít nhất 7,5. Đến ngày 31/5/2022

5. Đại học Đông Á: Thí sinh lựa chọn một trong những hình thức sau:

· Xét điểm trung bình 3 năm: Điểm XT = TBC lớp 10 + TBC lớp 11 + HK1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18. 0

· Xét điểm trung bình 3 học kỳ: Điểm XT = HK 1 lớp 11 + HK 2 lớp 11 + HK 1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18. 0

· Xét điểm trung bình 3 môn học lớp 12: Điểm XT = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ƯT ≥ 18. 0

Xét điểm trung bình năm lớp 12: Điểm XT = Điểm TBC lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 6. 0 (Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8. 0; Ngành Điều dưỡng ≥ 6. 5). Từ tháng 3/2022

6. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Xét tuyển học bạ THPT. Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7. 0 trở lên (có 3 môn) vào học hệ chất lượng cao hoặc đại trà.

IMG_7004

7. Đại học Hoa Sen:

· Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ II của lớp 12. Điểm ngưỡng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm HK 1 lớp 12)/3 > 6,0

· Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông. Điểm ngưỡng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12)/3 > 6,0

· Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn. . Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1, Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2, Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 3 > 6,0.

8. Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM: Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Từ ngày 1-1-2022 đến ngày 1-5-2022

9. Đại học Công nghệ Miền Đông: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên (ngành Dược học chỉ xét thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi). Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 trở lên (ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi).

10. Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM. Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn đạt tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Xét tuyển học bạ 3 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển (gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. Từ tháng 3/2022

11. Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM: Xét tuyển theo học bạ: 5%-10% chỉ tiêu

12. Đại học Phan Thiết: Thí sinh được chọn 1 trong 6 phương thức xét tuyển sau:

· + Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 >= 6. 0

· + Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6. 0

· + Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6. 0

· + Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6. 0

· + Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6. 0. .

13. Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu: Xét học bạ THPT.

14. Đại học Công nghiệp TP. HCM. : Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20 điểm (dự kiến 30% chỉ tiêu).

15. Đại học Gia Định: Xét học bạ THPT dựa trên tổng điểm của học kỳ một lớp 11, học kỳ hai của lớp 11 và điểm học kỳ I của năm lớp 12. Tổng điểm từ 16,5 đối với chương trình đại trà và từ 18 đối với chương trình tài năng. Từ ngày 14-1 đến 30-3-2022

16. Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Xét học bạ THPT.

17. Đại học Quốc tế (ĐHQG TP. HCM): Xét tuyển bằng điểm học bạ của 3 năm THPT, từ 10 – 20% chỉ tiêu. Tiêu chí: xét tổng điểm trung bình của 3 môn của 3 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển (dành cho các chương trình liên kết).

18. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM: Điểm Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và HK I lớp 12 từ 18 điểm trở lên.

19. Đại học Mở TP. HCM: Học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12.

20. Đại học Nguyễn Tất Thành: Xét học bạ 5 học kỳ, điểm trung bình lớp 12 và điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển. .

21. Đại học Duy Tân: Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12. Xét điểm trung bình môn năm lớp 11 và điểm học kì 1 lớp 12. Từ tháng 02/2022

22. Đại học Quốc tế Sài Gòn: Xét học bạ cả năm lớp 12 và xét học bạ dựa trên tổng điểm 5 học kỳ dành cho những thí sinh học hết học kỳ 1 của năm lớp 12. .

23. Đại học Kiến trúc TP. HCM: Xét tuyển với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên năng khiếu trên cả nước.

· Với ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên

· Với thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do ĐH Kiến trúc TP. HCM tổ chức năm 2022 phải đạt từ 5,0 trở lên.

24. ĐH Kiến trúc Đà Nẵng: Từ 15/1/2022

· Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12) ≥ 6. 0

· Xét theo điểm trung bình cả năm học lớp 12 ≥ 6. 0

· Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12 ≥ 18. 0

IMG_7063

25. Đại học Thái bình dương

· Xét tuyển dựa vào học bạ THPT theo kết quả của 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12)

· Xét tuyển học bạ cả 3 năm lớp 10, 11, 12

· Xét tuyển học bạ học kỳ 1 năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp tương ứng

· Xét tuyển học bạ cả năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp môn tương ứng

26. ĐH Tôn Đức Thắng

· Đợt 1: xét tuyển bằng kết quả học tập 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh đang học tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

· Đợt 2: xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ THPT dành cho học sinh đang học tại tất cả các trường THPT trên cả nước.

· Đợt 3: xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ dành cho học sinh đang học tại tất cả các trường THPT trên cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở, chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

 27. ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH). Từ ngày 15-2 đến 15-9-2022

· Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên (phương thức 3)

· Tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (phương thức 4)

· Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển được áp dụng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

28. Đại học Ngân hàng TP. HCM:

· Phương thức 2. Phương thức xét tuyển tổng hợp.

· Phương thức 5. Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Đối với chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng)

29. ĐH Quy Nhơn:

· Các ngành ngoài sư phạm: tổng điểm 3 môn >=18.

· Các ngành sư phạm: Thí sinh đạt HSG lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8. 0 trở lên và tổng điểm trung bình 3 môn >=24

· Ngành giáo dục thể chất: học sinh khá lớp 12 hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và tổng điểm trung bình 3 môn >=18.

30. Các trường thành viên Đại học Huế: Điểm xét tuyển = Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển trong 3 kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12) ≥ 18,0 điểm. Nhóm ngành sư phạm, thí sinh cần phải có học lực lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8,0 điểm.

31. Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển học bạ): dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và trước năm 2022.

32. Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng: Tổng điểm trung bình chung các môn trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12) >=18,00 điểm.

33. Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng Tổng điểm trung bình chung các môn trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12) >=18,00 điểm.

34. Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng: Tổng điểm trung bình chung các môn trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12) >=18,00 điểm.

35. Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng: Tổng điểm trung bình chung các môn trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12)

36. Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt – Hàn – Đại Học Đà Nẵng: Thí sinh đạt Ngưỡng đảm bảo chất lượng: DS>=15.

37. Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum: Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tổng điểm 3 môn >=15.

38. Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng: Ngưỡng đảm bảo chất lượng: ĐXT >=18.

39. Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng Xét học bạ (đối với ngành Điều dưỡng).

40. Đại học Phan Châu Trinh: Tổng điểm trung bình các môn lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển. Từ 1/1/2022 – 30/9/2022

41. Đại Học Tài Chính Marketing: Xét điểm trung bình môn các năm lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển.

42. Đại học Quản lý và Công nghệ TP. HCM. – Xét kết quả học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12). 5 đợt – Từ 01/03/2022/

· Xét kết quả học tập cả 3 năm THPT

· Xét kết quả học tập năm lớp 12.

43. Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM: 6 đợt – Từ 01/03/2022

· Xét tuyển dựa trên điểm trung bình 3 môn học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12.

· Xét tuyển dựa trên điểm trung mình 3 môn năm lớp 12.

44. Đại Học Cần Thơ: Từ 05/05/2022 – 15/6/2022

· Ngành Sư phạm: Trung bình môn 6 học kỳ của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

· Các ngành còn lại: Trung bình môn 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

45. Đại Học Mở TPHCM: Xét học bạ THPT.

46. Đại học Văn Lang: Xét điểm trung bình năm học lớp 12, hoặc xét điểm trung bình năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Từ ngày 1/3 đến 30/4

47. Đại học Văn Hiến: Xét kết quả học bạ với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tương dương hoặc đang học lớp 12. Từ ngày 25/1 đến 31/3

48. Đại học Thủ Dầu Một: 2 hình thức:

· Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển.

· Xét điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển.

49. Đại học Tây Nguyên: 4 đợt – từ 23/5/2022. Xét học bạ THPT theo 1 trong 4 hình thức:

· Xét 2 học kỳ: Xét điểm trung bình 2 học kỳ năm lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

· Xét 3 học kỳ: Xét điểm trung bình học kỳ năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

· Xét 5 học kỳ: Xét điểm trung bình học kỳ năm lớp 10, năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

· Xét 6 học kỳ: Xét điểm trung bình học kỳ năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

IMG_6663

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cũng đã triển khai xét tuyển các ngành: Dược sĩ, Điều Dưỡng, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học…

Đăng ký xét tuyển trực tuyến theo đường link: https://duocsaigon.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen

Email: truongcaodangduocsaigon@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongCaoDangDuocSaiGon.TpHCM

Zalo : 09.6881.6981