ĐH Quốc gia TP.HCM thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo chú trọng về giải pháp khoa học công nghệ, chính sách trong phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.Thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam

ĐH Quốc gia TP.HCM thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo các Giảng viên của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn là mô hình tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, với sự hỗ trợ tài chính và vận hành từ cộng đồng doanh nghiệp, được Quỹ VCF thuộc VinaCapital và tập đoàn Nutifood bảo trợ kinh phí hoạt động cũng như hỗ trợ vận hành và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp bởi Ban cố vấn gồm PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Hội nhập toàn cầu, và Ông Philipp Rösler - Chủ tịch Hội đồng cố vấn đầu tư VinaCapital Ventures.


Tại buổi lễ, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết: ICED ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo chú trọng về giải pháp khoa học công nghệ, chính sách trong phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trên nền tảng hệ sinh thái doanh nghiệp - Chính phủ - đại học.ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đóng góp, kết nối nền kinh tế tuần hoàn


Thông qua Viện, ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đóng góp, kết nối nền kinh tế tuần hoàn giữa thế giới và Việt Nam. Có thể nói, việc thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn là một quyết định đúng đắn, mang tầm chiến lược, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.


Theo đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng, ông Phạm Phú Trường-tổng Giám đốc GIBC, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, thành viên đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam làm Phó Viện trưởng.


Với sứ mạng và tầm nhìn trên, ICED sẽ tạo cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan để thúc đẩy vận hành nền kinh tế tuần hoàn, mang lại lợi ích mặt kinh tế, xã hội dựa trên việc sử dụng hợp lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường. Đây chính là cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong quá trình hội nhập - gồm 17 các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs - Sustainable Development Goals) do Liên Hiệp Quốc đề ra" - PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng ICED cho biết.