Điểm sàn chính thức Trường Đại học Mở TP.HCM 2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học Chính quy năm 2020, theo đó điểm sàn năm nay tăng 0,5-1 điểm so với năm ngoái

Trường Đại học Mở TP.HCM

Trường Đại học Mở TP.HCM

Đây là điểm sàn cho thí sinh ở khu vực 3. Điểm sàn là tổng điểm 3 môn/bài thi không nhân hệ số.


Điểm xét tuyển được được tính theo công thức: [(ĐM1*HS môn 1+ ĐM2*HS môn 2 + ĐM3 * HS môn 3)*3]/(Tổng hệ số) + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.


Theo đó, điểm sàn nhận hồ sơ các ngành chương trình đại trà từ 16-19 điểm. Trong đó, 2 ngành có mức điểm nhận hồ sơ cao nhất 19 điểm như: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật.


Riêng ngành luật và luật kinh tế, khối C00 cao hơn 1,5 điểm.


Cụ thể, điểm sàn các ngành của ĐH Mở TP.HCM như bảng sau:




Điểm sàn các ngành chương trình chất lượng cao như bảng sau:



Trước đó, Trường ĐH Mở TP.HCM đã công bố điểm trúng tuyển các phương thức ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học bạ. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất với phương thức xét học bạ là 26,6 điểm.


Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp