Điểm sàn chính thức Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học năm 2020

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Cụ thể, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) với các chương trình đào tạo như sau:


  • Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT (mã xét tuyển QHE40, QHE41, QHE42, QHE43, QHE44, QHE45): 18.00 điểm.

  • Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80): 16.50 điểm


Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.


Điểm xét tuyển tính theo thang điểm đã được công bố tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Nhà trường, trong đó, chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT: Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.


Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80): Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.


Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp