Gần 2,5 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong đó có hơn 640.000 em xét tuyển đại học với gần 2,5 triệu nguyện vọng.Thí sinh nghe tư vấn xét tuyển trong Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2020

Gần 2,5 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 15 giờ ngày 5/7, đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do.


Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên là 296.158 em, chiếm 32,9% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516 em, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỷ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỷ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi do thí sinh chỉ được đăng ký một trong hai bài thi.


Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là 643.122 em (chiếm 71,45%), giảm 9.878 thí sinh so với năm 2019. Theo đó, có trên 257.000 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp.


Tổng số nguyện vọng xét tuyển đại học là 2.490.171 nguyện vọng, trong đó tập trung phần lớn số lượng ở các nguyện vọng từ một đến năm (chiếm 83,3% tổng số nguyện vọng ).


Cụ thể, số lượng nguyện vọng một là 640.637, đạt 99,61% số lượng đăng ký xét tuyển; nguyện vọng hai là 519.449 (đạt 81,08%); nguyện vọng ba là 408.519 (đạt 63,77%); nguyện vọng bốn là 293.587 (đạt 45,83%); nguyện vọng năm là 212.560 (đạt 33.18%). Số lượng các nguyện vọng còn lại là 415.491 (đạt 64,84%).
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/8.


Kỳ thi gồm 5 bài thi, trong đó có ba bài thi độc lập là Toán, Văn và Ngoại ngữ; hai bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.Số lượng và tỷ lệ giữa các nguyện vọng xét tuyển đại học của thí sinh

Thí sinh được 1 lần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Bộ GD&ĐT quy định, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.


Theo các Giảng viên của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết: Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.
Về điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.


Lưu ý thí sinh: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.


Về điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.


Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.


Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.


Bộ yêu cầu các điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.


Đồng thời, cập nhật Phiếu ĐKXT của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào Hệ thống Trang Nghiệp vụ thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu ĐKXT của thí sinh thì phải chủ động liên hệ với thí sinh để điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh.