Học viện Tòa án sử dụng 3 phương thức xét tuyển năm 2020

Học viện Tòa án vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020. Theo đó, Học viện chỉ xét tuyển những thí sinh có nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2.Học viện Tòa án vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020

HỌC VIỆN TÒA ÁN VỪA CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

Cụ thể, năm nay, Học viện Tòa án sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm:


  • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2020.

  • Phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập (xét học bạ), chỉ xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020.

  • Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT trong đó, xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và xét tuyển thẳng diện 30a.


Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/nhóm ngành/khối tuyển sinh, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.


Cũng theo như đề án tuyển sinh, về điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, ngoài các điều kiện chung theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


Điều kiện sơ tuyển: Đã tham gia sơ tuyển tại Tòa án nhân dân nơi thí sinh thường trú (hoặc sơ tuyển tại Học viện Tòa án) và có kết quả "Đạt sơ tuyển".


Về nguyện vọng xét tuyển: Học viện Tòa án chỉ xét tuyển những thí sinh có nguyện vọng 1 hoặc/và nguyện vọng 2 vào Học viện Tòa án


Học viện chỉ xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 và xét tuyển theo kết quả học tập từ cao xuống thấp đối với những thí sinh có kết quả thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:


Thí sinh có tổng điểm trung bình ba năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của 03 môn thuộc một trong những tổ hợp dùng để xét tuyển (A00, A01; C00, D01) đạt 24 điểm trở lên (không tính điểm cộng ưu tiên), xếp loại hành kiểm tốt.


Điểm tổng kết ba năm (lớp 10, 11 và 12) đều đạt học sinh loại giỏi, xếp hạnh kiểm tốt.Mức học phí của Học viện Tòa án thu theo quy định


Về mức học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm( nếu có)


Theo tin tức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn chia sẻ: Học viện Tòa án thu mức học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.


Đối với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với những thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Căn cứ vào kết thi Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.