Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng bằng “Phiếu điều chỉnh nguyện vọng”

Điều chỉnh nguyện vọng là vấn đề được rất nhiều thí sinh quan tâm đặc biệt là thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Vậy điều chỉnh nguyện vọng bằng “Phiếu điều chỉnh nguyện vọng” như thế nào?

Mẫu “Phiếu điều chỉnh nguyện vọng”

Mẫu “Phiếu điều chỉnh nguyện vọng”

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu từ ngày 19/9 đến 17h ngày 27/9. Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phương thức điều chỉnh và khi đã nộp sẽ không được thay đổi nên hãy chú ý, nghiêm túc suy nghĩ khi đặt bút điều chỉnh.


Phương thức này dành cho những bạn muốn tăng thêm số lượng nguyện vọng so với ban đầu.

Địa điểm điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh nộp hồ sơ ở đâu thì lên đó mua phiếu và nộp luôn tại đó. Thí sinh thêm nguyện vọng nộp luôn cả lệ phí nguyện vọng.


Hoặc các em có thể tải phiếu theo mẫu sau: "Phiếu Điều Chỉnh Nguyện Vọng"

Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng

Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).


  1. Phần “THÔNG TIN CÁ NHÂN”: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng.

  2. Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên":Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

  3. Bảng "Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh":


Bước 1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);


Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi) để ghi "Nội dung thay đổi" vào cột (6) như sau:


  • Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng ký thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;

  • Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;

  • Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.


(*)Ví dụ:


Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ):Thứ tự NV ưu tiênMã trường (chữ in hoa)Mã ngành/Nhóm ngànhTên ngành/Nhóm ngànhMã tổ hợp môn xét tuyển
1BVH7480201Công nghệ thông tinA00
2QHI7480201Công nghệ thông tinA00
3BKA7480201Công nghệ thông tinA00
4VHD7480201Công nghệ thông tinA00

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới):
Thứ tự NV ưu tiên (1)Mã trường (chữ in hoa) (2)Mã ngành/ Nhóm ngành (3)Tên ngành/Nhóm ngành (4)Mã tổ hợp môn xét tuyển (5)Nội dung thay đổi (6)
1QHI7480201Công nghệ thông tinA002
2BKA7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khíA01
3KHA7340101Quản trị kinh doanhD01
4VHD7480201Công nghệ thông tinA000

Trong ví dụ trên:


- Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;


- Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng 2;


- Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.


Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp

Xét tuyển trực tuyến