Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM công bố 6 phương thức tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh năm 2020, khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố 6 phương thức tuyển sinh chính. Đặc biệt khoa sẽ sẽ tuyển sinh 200 chỉ tiêu cho ba ngành học, là Y khoa, Răng- Hàm- Mặt và Dược học.Khoa Y của ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh theo 6 phương thức

6 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CỦA KHOA Y - ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Theo thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết: Khoa sẽ tuyển tuyển sinh 200 chỉ tiêu cho ba ngành học, gồm: Y khoa (100 sinh viên), Răng- Hàm- Mặt (50 sinh viên), Dược học (50 sinh viên).


Do đó, Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM cũng tuyển sinh theo 6 phương thức được cụ thể như sau:

Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM

Do đó mỗi ngành tuyển 15-20% tổng chỉ tiêu của ngành. Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm ba môn Toán, Hóa học, sinh học trong 3 năm lớp 10, 11, 12. hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, sẽ xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên theo điểm tổng môn học trong 3 năm lớp 10, 11, 12.


Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Răng- Hàm- Mặt chất lượng cao là xét tổng điểm môn sinh học. Đối với ngành Dược học chất lượng cao sẽ xét tổng điểm môn Hóa học.


Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao sẽ xét tổng điểm môn Toán. Đối với ngành Răng- Hàm- Mặt chất lượng cao, xét tổng điểm môn Hóa học.


Tiêu chí phụ 3: Xét điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh (IELTS của BC-British Council hay của IDP Education- International Development Program hoặc TOEFL của ETS - Educational Testing Service);


Tiêu chí phụ 4: Xét bài luận viết tay, thư giới thiệu.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM

Điều kiện đăng ký xét tuyển:


 • Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2020 (không sử dụng kết quả các năm khác);

 • Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.


Chỉ tiêu:


 • Ngành Y khoa chất lượng cao: 20 ~ 45 chỉ tiêu.

 • Ngành Dược học chất lượng cao: 15 ~ 28 chỉ tiêu.

 • Ngành Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao: 10 ~ 23 chỉ tiêu.


Xét tuyển: Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 do ĐHQG TP. HCM tổ chức. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.Giờ thực hành của sinh viên khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển:


 • Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học khi đăng ký xét tuyển ngành Y khoa chất lượng cao, Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao.

 • Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học khi đăng ký xét tuyển ngành Dược học chất lượng cao.

 • Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GDĐT phải có kết quả học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 là học sinh giỏi và phải học dự bị đại học trong 01 năm.


Lưu ý: Khoa không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật Quốc gia.


Chỉ tiêu: Mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:


 • Ngành Y khoa chất lượng cao: 5 chỉ tiêu;

 • Ngành Dược học chất lượng cao: 2~3 chỉ tiêu;

 • Ngành Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao: 2~3 chỉ tiêu.


Xét tuyển:


Các hồ sơ xét tuyển thẳng hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống theo các giải đạt được (diện đạt giải học sinh giỏi quốc gia và trung bình cộng các điểm trung bình môn Toán, Hóa học, Sinh học lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chí được quy định. Trường hợp số lượng trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu thì sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Với hình thức này sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, với tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh.


Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:


Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đối với ngành Dược học chất lượng cao: Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;


Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao: Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi chứng chỉ quốc tế

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện dưới đây:


 • Tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước;

 • Có chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, IB, A-level;

 • Đạt danh hiệuhọc sinh khá trong tất cả các năm học ở THPT.


Chỉ tiêu: Mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:


 • Ngành Y khoa chất lượng cao: 5 chỉ tiêu.

 • Ngành Dược học chất lượng cao: 2 ~ 3 chỉ tiêu.

 • Ngành Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao: 2 ~ 3 chỉ tiêu.


Xét tuyển:


 • Điểm thi chứng chỉ quốc tế được quy về thang điểm 100 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

 • Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

Phương thức 6 Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy của thí sinh tốt nghiệp đại học

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:


 • Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Kỹ thuật y sinh tại các trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM (Trường Đại học Quốc Tế, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên và Trường Đại học Bách Khoa) hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần từ các trường đại học thuộc các nước nói tiếng Anh.

 • Thời gian tốt nghiệp đại học không quá 5 năm tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp;

 • Điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học từ 7,5 trở lên hoặc tương đương, trong đó điểm các môn ngành gần từ 6,0 trở lên hoặc tương đương.

 • Trình độ tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn ở năm thứ hai. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại Khoa.


Chỉ tiêu:


 • Ngành Y khoa chất lượng cao: Tối đa 30 chỉ tiêu.

 • Ngành Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao: Tối đa 15 chỉ tiêu.


Xét tuyển:


Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể:


Tiêu chí phụ 1: Trung bình cộng các môn ngành gần.


Tiêu chí phụ 2: Điểm tiếng Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 kỹ năng hoặc chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM )

Xét tuyển trực tuyến