Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến có 12 hội đồng thi

Bộ GD-ĐT Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến sẽ ghép 27 địa phương có thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì dịch Covid-19 thành 12 hội đồng thi.Bộ GD-ĐT dự kiến thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8

Dự kiến 27 địa phương bàn thảo dự kiến ghép thí sinh thành 12 hội đồng thi

Cuộc họp của Bộ GD-ĐT và 27 sở GD-ĐT chỉ bàn thống nhất các vấn đề của công tác chuẩn bị thi.


Trong đó, sẽ có tỉnh tổ chức hội đồng thi độc lập. Các tỉnh có ít thí sinh dự thi đợt 2 có thể bàn bạc, để ghép thí sinh của nhiều tỉnh dự thi ở một hội đồng thi. Sau khi thảo luận thì dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ chỉ có 12 hội đồng thi tổ chức thi cho thí sinh của 27 tỉnh, thành.


"Bộ GD-ĐT có một số yêu cầu bắt buộc. Đó là các sở GD-ĐT phải tổ chức cho phụ huynh cam kết đồng ý cho con tham gia dự thi ở hội đồng thi ở tỉnh khác. Sở GD-ĐT của nơi gửi thí sinh đi và nơi nhận thí sinh đến dự thi phải có văn bản thể hiện việc gửi, nhận và hai sở có văn bản báo cáo về Bộ GD-ĐT" - ông Nguyễn Hữu Độ cho biết.


Hiện tại ban đề thi của Bộ GD-ĐT đang tiến hành xây dựng đề thi đảm bảo quy trình bảo mật, theo đúng cấu trúc đề thi tham khảo đã công bố với độ khó tương tương đề thi tốt nghiệp THPT đợt 1.


Đợt 2 của kỳ thi này vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Trong đó, mỗi thí sinh chỉ dự thi 4 bài: ngữ văn, toán, ngoại ngữ và chọn một trong 2 bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.Học sinh Đắk Lắk dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Sẽ có hai phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, tại cuộc họp với 27 sở, Bộ GD-ĐT cũng lắng nghe ý kiến các sở về số thí sinh dự thi, điều kiện tổ chức thi của mỗi địa phương và đề nghị lãnh đạo các sở GD-ĐT trình UBND các tỉnh, thành phương án dự kiến để báo cáo về Bộ GD-ĐT.


Theo các Giảng viên của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết: Căn cứ vào đề xuất của các sở GD-ĐT, sẽ chốt lịch tổ chức thi vào ngày 24-8. Với hai phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.


Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ chiều 21-8, Bộ GD-ĐT đã đề xuất Thủ tướng với hai phương án tổ chức thi.


Phương án 1: Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thi vào ngày 29, 30, 31-8 với hơn 16.000 thí sinh ở các tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Lạng Sơn và các thí sinh là F1, F2 không tham gia thi đợt 1. Với các địa phương khác như Đà Nẵng sẽ tổ chức thi vào ngày 9 và ngày 10-9. Với phương án này, Bộ GD-ĐT đã lên các kế hoạch đảm bảo việc thi cử diễn ra nghiêm túc.


Phương án 2: Tất cả các thí sinh sẽ thi tốt nghiệp vào ngày 8, 9 và 10-9, hoặc có thể thi sớm hơn vào ngày 3, 4 và 5-9.