Ngã ngửa với những bài toán gây lú vì trò làm đúng, cô sửa thành sai

Những bài toán cộng, trừ tiểu học tưởng trừng rất đơn giản nhưng luôn khiến cộng đồng mạng à, ố và tranh cãi về đáp án.


Giáo viên cho đề như sau: "Một cửa hàng có 10.450kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?".


Học trò đưa ra đáp án là 8.210kg sau khi lấy tổng số gạo trừ cho số lượng gạo bán được trong 4 tuần. Thế nhưng cô không chấp nhận đáp án này và yêu cầu học trò sửa lại bài toán, lấy tổng số gạo ban đầu trừ cho 560kg (tức số gạo bán trong 1 tuần). Thế này thì cô đúng hay trò sai, trò sai hay cô đúng?!

Bài toán gây tranh cãi khi đáp án của cô giáo đưa ra không đúng so với yêu cầu đề bài

Bài toán gây tranh cãi khi đáp án của cô giáo đưa ra không đúng so với yêu cầu đề bài

Chưa dừng ở đó, một bài toán cộng trừ cơ bản tưởng chừng đơn giản lại khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao. Cụ thể, đề bài được đưa ra là: "Số lớn nhất có 1 chữ số cộng với số liền sau của số bé nhất có 1 chữ số. Vậy kết quả là...".

Đáp án của học trò bị gạch đi và được giáo viên sửa lại là 11 thay vì 10.

Đáp án của học trò bị gạch đi và được giáo viên sửa lại là 11 thay vì 10

Ở bài toán này, cộng đồng mạng cũng chia thành 2 phe khi phân định "số bé nhất có 1chữ số", người cho rằng là 0, người lại khẳng định là 1.


- Số 0 là số nguyên, như vậy số tự nhiên bé nhất là 1, cô giáo đúng, học trò sai.


- Thắc mắc này có thể hỏi chị Google đấy mọi người ạ. Số 0 là số tự nhiên, không phải số nguyên, và học trò đã đúng khi đưa ra đáp án như vậy.


- Theo sách giáo khoa hiện hành thì số 0 được coi là số tự nhiên. Nhưng theo qui ước Anh-Mỹ thì số 0 không phải là số tự nhiên. Như vậy cứ chiếu theo sách giáo khoa Việt Nam thôi.


- Em là một 9X, xin phép nêu ý kiến, với tập số tự nhiên N ngày trước được học, định nghĩa là bắt đầu từ số 0, mỗi số tiếp theo sẽ có giá trị bằng số liền trước nó cộng thêm 1 đơn vị. Như vậy là bé học sinh trong bài đã giải đúng.


Nguồn: Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp

Xét tuyển trực tuyến