Nguy cơ mắc bệnh viêm ruột tăng cao ở trẻ em và người lớn bị viêm da dị ứng

Nguy cơ mắc bệnh viêm ruột đang gia tăng ở cả trẻ em và người lớn mắc bệnh viêm da dị ứng. Vì vậy, việc các bác sĩ lâm sàng hiểu về tương tác với bệnh này trở nên quan trọng để cung cấp chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.

312

Nguy cơ mắc bệnh viêm ruột (IBD) đang gia tăng ở cả trẻ em và người lớn mắc bệnh viêm da dị ứng (AD), và mức độ này tăng theo sự nghiêm trọng của AD. Các nghiên cứu đã phát hiện rằng cũng có sự gia tăng trong nguy cơ mắc bệnh Crohn (CD) ở cả người lớn và trẻ em mắc AD, cũng như tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét đại tràng (UC) ở người lớn và trẻ em mắc AD nặng. Theo Giảng viên Trường Dược Sài Gòn việc các bác sĩ lâm sàng hiểu về AD và tương tác với bệnh này trở nên quan trọng để cung cấp chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.

Phương pháp điều trị mới và tương tác với bệnh tự miễn dịch

Bác sĩ giảng dạy Cao đẳng Y Dược TPHCM lưu ý hiện nay có nhiều phương pháp điều trị mới và hiệu quả hơn cho AD, và có thể tiếp tục xuất hiện thêm nhiều phương pháp mới trong tương lai. Tuy nhiên, những người cung cấp chăm sóc sức khỏe cần hiểu rõ cách những phương pháp này có thể ảnh hưởng đến các bệnh tự miễn dịch khác. Đối với bệnh nhân mắc AD và một bệnh tự miễn dịch khác, một số loại thuốc hiện có có thể cải thiện một bệnh nhưng có thể làm trầm trọng triệu chứng của bệnh khác hoặc có thể giúp điều trị cả hai bệnh cùng một lúc.

AD và tình trạng viêm hệ thống

AD ngày càng được xem xét không chỉ là một bệnh da liễu đơn thuần, mà là một tình trạng viêm hệ thống với các bệnh đi kèm quan trọng. AD có thể liên quan đến nhiều bệnh đi kèm, bao gồm cả IBD, mặc dù các nghiên cứu liên quan đến AD và IBD, bao gồm cả UC, đã đưa ra các kết quả khác nhau. Một số nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa AD và mức độ nghiêm trọng của nó hoặc mức độ nghiêm trọng của AD có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc UC hoặc CD.

Empty

Để đánh giá nguy cơ mắc IBD, UC và CD mới phát triển ở trẻ em và người lớn mắc AD, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu đoàn hệ dựa trên dân số, sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ y tế điện tử THIN (Mạng lưới cải thiện sức khỏe) ở Anh. Họ đã so sánh dữ liệu từ 21 năm và đã tìm thấy rằng nguy cơ mắc IBD, UC và CD tăng ở cả trẻ em và người lớn mắc AD, với mức độ nguy cơ biến đổi dựa trên độ tuổi, nghiêm trọng của AD và loại IBD. Mặc dù nghiên cứu này mang lại thông tin quý báu về mối liên hệ giữa IBD và AD, cần lưu ý rằng việc đo độ nghiêm trọng của AD có thể còn đánh giá bằng proxy, và nghiên cứu thiếu thông tin về chủng tộc và sắc tộc. Tuy nhiên, đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về tương tác giữa các bệnh tự miễn dịch này.

Xét tuyển trực tuyến