Những lỗi khiến thí sinh bị kỷ luật tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Tùy vào mức độ, thí sinh vi phạm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ bị xử lý kỷ luật theo 3 mức là khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi.Tùy vào mức độ, thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo 3 mức là khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi

Thí sinh bị kỷ luật tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 khi nào?

Theo quy chế, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, những thí sinh phạm lỗi một lần; nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác sẽ bị kỷ luật ở mức độ khiển trách. Đây là mức kỷ luật "nhẹ" nhất và hình thức kỷ luật này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.


Các thí sinh vi phạm một trong các lỗi như: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác: Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).


Theo thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết: Ngoài ra, các thí sinh vi phạm một trong các lỗi như Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó mà thí sinh vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác sẽ chịu mức kỷ luật "nặng" nhất là đình chỉ thi.Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi


Cán bộ coi thi sẽ lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Trong trường hợp trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo trưởng ban coi thi quyết định.


Theo Quy chế, thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi này.


Đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định.Các trường hợp vi phạm khác, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định.

Xét tuyển trực tuyến