Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như thế nào?

Điểm thi tốt nghiệp sẽ dựa trên điểm chấm thi theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài thi sẽ làm tròn đến hai chữ số thập phân.Quy tắc làm tròn điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 chính xác nhất

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT. Vì vậy:


  • Đối với môn văn (môn thi tự luận):


Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 02 chữ số thập phân;


  • Đối với các môn thi còn lại (môn thi trắc nghiệm):


Làm tròn đến 02 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.


Ví dụ: Điểm thi là 4,234 thì làm tròn thành 4,23; điểm thi là 4,236 thì được làm tròn thành 4,24.Cách tính ĐXTN THPT quốc gia 2020

Điểm xét tốt nghiệp được làm tròn như thế nào?

Theo các Giảng viên của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn chia sẻ: Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) từ 5.0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.


Năm 2020, ĐXTN THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN. Đặc biệt, ĐXTN được lấy đến 02 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.


Ví dụ: ĐXTN là 4,99 thì không được làm tròn lên 5 và vẫn trượt tốt nghiệp.


ĐXTN là 4,996 thì làm tròn lên 5 và học sinh đỗ tốt nghiệp.


Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, ngày 27/8, tất cả địa phương sẽ công bố kết quả thi. Bộ cũng lưu ý các tỉnh không công bố trước thời điểm này.


Việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 30/8. Các Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 4/9.


Sau khi có kết quả thi, Bộ sẽ công bố phổ điểm. Còn lại, các Sở GD&ĐT, nhà trường sẽ công bố việc đối sánh giữa điểm thi và điểm ghi trong học bạ của học sinh.