Sinh viên sư phạm phải bồi hoàn học phí nếu làm trái ngành?

Nếu sinh viên sư phạm làm việc trái ngành sẽ phải hoàn trả tiền học phí sau 2 năm tốt nghiệp. Ngoài ra còn phải hoàn trả tiền chi phí học tập và sinh hoạt trong suốt khóa học.Sinh viên sư phạm phải bồi hoàn học phí khi làm trái ngành sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp

SV sư phạm sẽ phải hoàn trả tiền học phí nếu làm ngoài ngành

Theo các Giảng viên của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết: Kỳ họp thứ 6, 7, 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 12 Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay 1/7/2020. Trong đó, Luật Giáo dục có nhiều thay đổi quan trọng, nhất là những chính sách dành cho sinh viên sư phạm.


Theo đó, trong điều 85, Luật Giáo dục quy định như sau: "Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo".


Đó là những quy định mới trong Luật giáo dục 2019 có hiệu lực từ hôm nay, 1.7.2020.


Cũng từ ngày 1/7/2020 Luật cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi năm 2019 quy định hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ được áp dụng với 3 đối tượng sau: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020; Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật viên chức 2010; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, thời hạn của hợp đồng làm việc xác định thời hạn cũng được kéo dài đến 60 tháng (hiện nay tối đa chỉ đến 36 tháng).


Luật cũng bổ sung thêm 2 đối tượng được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển như sau: Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. Và hình thức kỷ luật hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.Một thay đổi quan trọng là thay đổi trình độ chuẩn của giáo viên các cấp

Thay đổi trình độ chuẩn của giáo viên các cấp

Một thay đổi quan trọng nữa của Luật giáo dục là về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên. Theo đó, giáo viên bậc học mầm non phải có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên thay vì trình độ trung cấp như trước đây. Còn ở khối Tiểu học, THCS, THPT giáo viên phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên, nếu môn học chưa đủ giáo viên đáp ứng yêu cầu này thì giáo viên phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Cấp giấy hoàn thành chương trình THPT cho học sinh rớt tốt nghiệp

Thêm một điểm mới nữa đó là học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng không dự thi hoặc không đỗ tốt nghiệp thì được Hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.


Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp khác.


Còn bằng tốt nghiệp THPT được cấp cho học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp và đạt yêu cầu, được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cấp bằng.